Tel/Fax: 023-312 2045

Ceres Transport Riders Museum

NEW

COMMEMORATION ON THE 50TH ANNIVERSARY OF THE 1969 EARTHQUAKE

Click on links to open documents below:Commemoration of the 50th Anniversary of the 1969 Earthquake Programme (English PDF file)50ste Herdenking van die Aardbewing Program (Afrikaans PDF leêr)

Emancipation Day: 1 December 2019

1 Desember:  Emansipasie dag.  Tydelike uitstalling oor die Houdenbek Opstand in die Koue Bokkeveld

World Prematurity Day 2019

17 November 2019: Museum sal saam met die BABY LOVE projek in Ceres bydraes lewer met pakkies aan mammas van prematuur babas in die Provinsiale Hospitaal.

Stalletjie in die Kultuurtent van die Hamlet Kuns en Kultuur Fees

25/26 Oktober:  Stalletjie in die Kultuurtent van die Hamlet Kuns en Kultuur Fees

Aardbewingherdenkingsnaweek

28/29 September:  Aardbewingherdenkingsnaweek50 Jaar gelede op 29 September 1969  het die grootste natuurramp die gemeenskappe van Ceres, Tulbagh , Wolseley en Omgewing getref. Dit was vir die onderskeie gemeenskappe die begin van n tyd van saamstaan en...

Internasionale Museumdag, 18 Mei 2019 Saam met Diana Ferrus.

Internasionale Museumdag, 18 Mei 2019 Saam met Diana Ferrus.Ons die reis saam met Saartjie Baartman beleef en haar terugkeur na haar vaderland.  Diana is bekend vir haar geding " I'ce come to take you home" wat 'n Franse senator, Nicolas About, so geraak...

Friends of the Museum Association

Friends of the Museum Association

MISIE

Om die Togryers museum te ondersteun is sy missie om die natuur en kultuurgeskiedenis van Ceres uit te bou en te bewaar

 VISIE

Vriende van die Museum is ‘n Nie-Winsgewende organisasie, bestaande uit lede van die publiek wat hul beywer vir die bewaring, bewusmaking en uitbouing van Ceres se Natuur – en Kultuur geskiedenis en so inklusief moontlik in sy volle omvang gerespekteer en waardeer kan word.

 DOELSTELLINGS

  • Om uitstappies en funksies te hou om lede se kennis van Ceres se Kultuurhistoriese geskiedenis te verbreed
  • Om lede te werf uit die bree gemeenskap
  • Om Ceres se kultuurgeskiedenis te bemark aan organisasies, instansies en individue
  • Om die Togryers Museum te Ondersteun met versameling van inligting , bewaring en uitbouiing

Waardes:

Vriende van die Museum  onderskryf die waardes van menswaardigheid, gelykheid, vryheid, integriteit, verdraagsaamheid, respek, verbondenheid tot uitnemendheid, bemagtiging, deursigtigheid en geregtigheid.

Aansoekvorm tot Vriende van die Ceres Museum: 2019 Vriende Aansoekvorm