+27 (0)23 312 2045 info@ceresmuseum.co.za

Vroue van Witzenberg word uitgenooi om elke Dinsdag om 8:00 by die museum saam te kom om te bid vir ons gemeenskap.