+27 (0)23 312 2045 info@ceresmuseum.co.za
Die Togryers museum werk in vernnootskap met ons plaaslike skole deur kurrikulum gebasseerde opvoedkundige programme aan te bied deur die jaar.
Geen kostes betrokke.